Bygningsvern er et samlebegrep for en rekke restaureringsdisipliner som utgjør et såvidt komplekst arbeid som å fullrestaurere et handelssted med kaianlegg og 12 ulike bygninger.

 1. I 2004 startet stiftelsen et systematisk arbeid med å restaurere, oppgradere og utvikle handelsstedet Tinden. Nedenfor følger en opplisting av hovedtrekkene i arbeidene år for år.
 2. 2005 Skaffe oversikt over behov for vedlikehold og restaurering av hus og anlegg. Analysen ble gjort etter NS for vernede bygg. På denne basis ble det år for år laget budsjetter og prosjektplaner. Arbeid og økonomi ble rapportert årlig og prosjektet er fulgt opp med årlige befaringer av kulturvernmyndighetene.
 3. 2006 Istandsetting av kaianlegget, etablering av vindusverksted
 4. 2007 Ferdigstilling av kaianlegget med de to kaihusene, og start på hovedhuset. Antikvarisk vindusrehabilitering - opplæring vindushåndverkere.
 5. 2008 Fortsatt arbeid med bolighuset, oppstart på kvitbrygga, videre arbeid vinduer
 6. 2009 Fortsatt arbeid med bolighuset, kvitbrygga og oppstart på de gamle rorbuene
 7. 2010 Fortsatt arbeid med bolighuset, kvitbrygga og rødbuene, videre arbeid vinduer. Etablering av åttringnaust.
 8. 2011 Videre arbeide med rødbuene, start med trandamperiet og reparasjon av kaianlegget etter stormskade, videre arbeid vinduer
 9. 2012 Videre arbeid rødbuene, vinduer og start på butikkbrygga
 10. 2013 Kaiarbeider, arbeid rødbuene, vindusarbeid
 11. 2014 Videre arbeider med rødbuene, damperiet og utskifting av fundamenter
 12. 2015 Reparasjon etter ny stor naturskade, skade på brygger og sjø inn i butikken, oppstart tørrfiskprosjektet
 13. 2016 Gjenoppbygging av tørrfisksjå og sløyeskuret
 14. 2017 Reparasjon av rorbua på holmen, nevertekking og videre arbeid hjellprosjektet
 15. 2018 Mindre utbedringer flere hus, utskifting av hele frontkonstruksjonen på butikkbrygga, oppstart arbeid med sanitæranlegget
 16. 2019 Ferdigstillelse av bygningsvernprogrammet, etablering av nytt sanitæranlegg og anlegg for ferskvann, etablering av dokumentasjonssenter og kafé i salteriet
 17. 2020 Reperasjon av alle vinduer på sjøsiden av bolighuset etter antikvarisk metodikk (det var brukt silikon her av forrige eier, samtlige vinduer var kondemd) Noen mindre arbeider gjenstår

© 2024tindenhandelssted