Kultursponsorpool

Stiftelsen har påtatt seg en omfattende oppgave som krever økonomisk bistand fra virksomheter som er samfunnsbevisste og kulturinteresserte.
Les vedlagte invitasjon. Her er det en anledning til at du kan være med på et felles løft til å ta vare på vår kulturarv.

Last ned dokumentet her