Opprettelse av en stiftelse

Opprettelse av stiftelsen ble formelt gjort 30.12.2004 etter at Øksnes kommunestyre hadde godkjent prosjektet og gjort vedtak om deltakelse i stiftelsen. Forut for opprettelsen hadde det pågått et arbeid ledet av initiativtaker Asle Sørdahl med å få på plass en styringsdyktig stiftelse. Stiftelsens vedtekter ble utarbeidet av juristen Carl G. Hartmann. Vedtektene er bygd på fredningsbestemmelsene av 1994. Ved opprettelsen var det ikke mulig å få reist stiftelseskapital, stiftelsen ble likevel godkjent av Stiftelsestilsynet med bakgrunn i det finansielle opplegget som oppretterne hadde sluttet seg til, et opplegg som innebærer krav til nødvendig økonomisk inntjening slik at stiftelsen kan forestå fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold.
Stiftelsen har etter loven ingen eiere. Stiftelsen "eies" av formålet.

Image
© 2024tindenhandelssted